Management

Concendo erbjuder konsultjänster inom följande områden:

Verksamhetsmodellering

Verksamhetsmodellering är ett modernt, effektivt och kvalitetshöjande arbetssätt. Ett sätt att beskriva företaget som effektivt tar till vara samlad kunskap och kompetens, samt skapar väl förankrade beskrivningar och modeller. Vi beskriver och jobbar med verksamheten ur olika perspektiv för att ha tydliga och användbara kartbilder inför förändring och utveckling.

Inom Concendo IT använder vi oss av de modeller och metoder som finns beskrivna i Astrakanmetoden. Vi kan hjälpa er med att driva arbetet med att ta fram eller förändra modeller av verksamheten. Vi kan också fungera som resursförstärkning eller vara metodstöd.

Kravhantering

Kravhantering är det område som skall försäkra att de IT-system som anskaffas eller utvecklas, verkligen uppfyller användarnas och andra intressenters behov och önskemål. I kravhanteringen ingår behovsanalys, kravinsamling och prioritering, samt dokumentation, godkännande och kvalitetssäkring av de framtagna och överenskomna kraven. Kravhanteringsprocessen bör även innefatta leverans och förvaltning av systemet. Vi erbjuder resurser, stöd och styrning inom området. Vi jobbar med de vanligaste metoderna och verktygen för kravhantering.

Processutveckling

En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.

Olof Rentzhog, författare till boken Processorientering.

I ett företag finns tre typer av processer; huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. En huvudprocess är en process som levererar ett värde till en extern kund. En stödprocess är en process som behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt. De skapar ett indirekt värde för extern kund genom att stödja huvudprocesserna. Och till sist ledningsprocesser som är processer som behövs för att styra, utveckla eller samordna huvud- och stödprocesserna.

Många företag har mycket att vinna genom arbeta med sina processer, både vad det gäller ekonomi, kvalitet, nöjdare kunder och personal. Arbetar man dessutom med att kontinuerligt förbättra sin processer, så har man hela tiden en konkurrensfördel genom att man är mer anpassningsbar mot kunders krav. Med väl definierade processer, är det också lättare att hitta rätt IT-stöd för att rationalisera och automatisera verksamheten.

Inom Concendo använder vi oss av de modeller och metoder för processutveckling som finns beskrivna i Astrakanmetoden. Vi kan hjälpa er med att driva arbetet med att ta fram eller förändra processer inom verksamheten. Vi kan också fungera som resursförstärkning eller vara metodstöd.

Interims/Hyr – chef

Det finns många goda skäl till att hyra en chef från Concendo:

 • Redo att snabbt rycka in med minimala rekryterings- och uppsägningsformaliteter.
 • Erfarna och effektiva chefer skapar snabba resultat. Fokuserar på att realisera resultat. Den inhyrde chefen tillför expertkunskap, den begärda kompetensen och ny insikt.
 • Att anlita en hyrchef är en kostnadseffektiv lösning. Ni betalar endast för dagar arbetade. Finns det inte behov av en heltidsresurs, betalar man bara för de timmar som chefen jobbar.
 • Hyrchefer med projektledarkunskaper ser till att nödvändiga projekt blir av och genomförda på ett professionellt sätt.
 • Kan genomföra förändringar och åtgärda brister i organisationen. Hyrchefen har inga band eller dolda lojaliteter utan kan agera objektivt.
 • En inhyrd chef har också ett stödjande nätverk utanför uppdragsgivarens företag. Vilket också kan utnyttjas för att tillföra erfarnheter och lösningar utifrån. Kan också dela med sig av erfarenheter och kunskap till andra inom företaget.

Kontakta oss för att hitta just den interimschef som svarar mot ert behov.

Migrering av Windows

Vi hjälper er att uppgradera till en senare version av Windows.

Kontakta oss

henrik
Henrik Widén
070-5986971
gunnar_ny
Gunnar Widén
070-6628881

info@concendo.se
Besöksadress:
Södra Catalinagränd 33A, Täby
Postadress:
Virkesgränd 9, 183 63 Täby

På gång

Projektledare CRM

 • Skall ni upphandla och/eller införa ett nytt CRM-system. Anlita en projektledare från oss på Concendo IT. Vi…

 • Utveckla near-shore!

 • Utveckla ”near-shore” i Litauen – hög kvalitet till låga priser! Vi kan erbjuda erfarna konsulter till mycket…

 • IT-support!

 • Vi erbjuder lokal IT-support från 650 kr/timme. Concendo hjälper er att sköta IT-frågorna så att ert företag…