Stödsystem

Behöver jag ett IT-stöd inom någon av de verksamheter som mitt företag sysslar med ? Vad skall jag i så fall ha för slags system och hur skall det fungera ?

Vi hjälper ert företag att hitta rätt utifrån era behov och förutsättningar. Vårt fokus är att skapa en lösning som passar ert företag och bidrar positivt till era affärer. Vi jobbar med de branschledande standardsystemen. Men kan också bistå med anpassningar och specialutveckling om detta behövs. Där förutsättningarna är de rätta föreslår vi gärna både Open source lösningar och/eller tjänstbaserade lösningar, så kallade molntjänster.

Vi är leverantörsneutrala och erbjuder er tjänster inom rådgivning, val och införande av tillämpningar inom:

 • Affärssystem
 • Beslutsstöd – BI
 • Säljstöd/kundvård
 • E-handel/E-tjänster
 • Webbsite/hemsida
 • Telefoni

Affärssystem

Ett affärssystem är ett programpaket som tillgodoser ett företags behov av styrning och administration. Historiskt sett har det varit stora internationella företag som arbetat med affärssystem. Men nu börjar systemen även kunna erbjuda nytta och fördelar även för mindre företag till en rimlig kostnad.

Införandet av affärssystem innebär ofta att själva arbetssättet i en organisation förändras och att information från olika delar inom företaget samlas till en enad helhet. Vilket gör det möjligt att skapa effektivare processer och hitta andra områden för effektivisering och förbättrad styrning. Concendo kan hjälpa er med beslut om det är lämpligt att införa ett affärssystem. Vi bistår även vid val av system och upphandling. Samt vid genomförande av de olika stegen att få affärssystemet på plats med önskad funktion. Vi jobbar främst med affärsystem avsedda för mellanstora och mindre företag.

Beslutsstöd

Business Intelligence (BI), är ett samlingsbegrepp för färdigheter, teknologier, applikationer och metoder som hjälper organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. Att kunna samla korrekt information inom företaget om hur verksamheten går, är ofta helt avgörande för att kunna fatta rätt affärsbeslut. Inget kan vara viktigare för ett företag än att fatta rätt beslut i rätt tid. En Business Intelligence lösning ger er bästa tänkbara verktyg och stöd för att kunna fatta de besluten.

Därför hjälper vi våra kunder att integrera, rensa och sortera all information inom företaget, så att de verkligen kan styra och effektivisera sin verksamhet på bästa sätt. Vi kan också hjälpa er att välja det BI verktyg som passar er verksamhet bäst, samt införa detta i verksamheten. Med ett bra beslutsstöd får ni bra förutsättningar för att öka dina intäkter. Ni blir också bättre förberedda på att i tid upptäcka och utnyttja strategiska möjligheter. Vi arbetar främst med produkter från Cognos, Microsoft och QlikTech.

Säljstöd/kundvård

Företagets kontakt med kunder innebär att man måste hålla reda på en stor mängd av olika slags information. Ett bra sätt är att spara värdefull kundinformation i en databas och låta all personal inom företaget ta del av kunskapen om kunden. Sedan kan företagets personal använda verktyg som är utformade för att ta hand om marknadsföring, marknadsbearbetning, försäljning och kundservice. Då ser till exempel säljarna vilka kunder som bör kontaktas och marknadsavdelningen kan planera sina aktiviteter mot olika kundsegment. Även tillverkning, distribution och kundsupport tar del av samma information och även företagsledningen får en bättre överblick.

Det här är just vad ett bra CRM-system (Customer Relation Managment) kan göra; hjälpa företaget att känna till kundens behov och förbättra relationen med kunderna. Concendo hjälper er att identifiera era behov och välja lösning inom CRM. Tillsammans ser vi till att ni med ert CRM-system uppnår effekter som högre avslutsfrekvenser, lojalare kunder och en högre grad av förankring av kundaktiviteter inom företaget.

E-handel/E-tjänster

Oberoende av vilken typ av verksamhet som bedrivs, är det idag viktigt att kunna erbjuda sina varor eller tjänster on-line och över Internet. Vi på Concendo hjälper er att hitta den lösning som passar er verksamhet bäst. Oavsett om det är en e-butik, on-line bokning eller webbsupport ni skall erbjuda. Vi ser också till att lösningen fungerar mot era övriga system för order, leverans, betalning och uppföljning.

Lite statistik från SCB:
Handel mellan företag – B2B:
Lite mer än 62 procent av företagen, med tio anställda eller fler, beställde varor eller tjänster via nätet under år 2009. För företag med 250 anställda eller fler är siffran 84 %.
22 procent av företagen med fler än tio anställda tar emot beställningar elektroniskt. För företag med fler än 250 anställda är andelen 50 procent.
Handel mellan företag och konsument -B2C:
63 procent av alla svenskar i åldern 16–74 år har handlat varor eller tjänster via internet under perioden under perioden april 2008 till mars 2009.

Webbsite/hemsida

När man planerar att göra en ny webbplats eller förändra den gamla, bör man ställa sig några frågor.

 • Hur ska jag sköta min publicering? Är det ett enklare publiceringsverktyg, ett mer avancerat, så kallat Content Management System (CMS), eller ett avancerat portalverktyg vi behöver?
 • Vilka är våra målgrupper. Hur vill vi kommunicera med vår målgrupp. Vad är det de söker eller vill göra på vår webbplats. Vill vi interagera med vår målgrupp och i så fall hur?
 • Hur får jag bra användbarhet? Är sajten enkel att använda och utan onödig funktionalitet. Hur blir den enkel att uppdatera och administrera, så att den avlastar våra medarbetare.
 • Hur hittar kunderna webbplatsen? Vilka sökord är viktiga för att kunderna skall komma till vår sajt. Hur optimerar vi dessa så att vi hamnar högt hos sökmotorerna. Vilken strategi skall vi ha för sökordsannonsering och besökaranalys.
 • Vilken framtoning skall vi ha. Vilka färger och grafiska element vill vi jobba med. Vad skall sajten utstråla för känsla – pålitlighet, modernitet, riskvillighet?

På Concendo ser vi även till att ni får ett flexibelt verktyg som passar era behov, samtidigt som det är framtidssäkert och inte ”låser in” er hos en leverantör.
Vi arbetar med flera olika lösningar för både internt och externt bruk. Med vår kunskap och erfarenhet kan vi hjälpa er med allt från enklare hemsidor till avancerade intranät för informationsdelning. Har ni behov att koppla ihop webbsajten med era andra IT-system, kan ni utnyttja vår breda integratörs- och systembyggarkompetens.

Telefoni

I och med utbyggnaden av bredband, har telefonin både inom företag och i hemmet allt mer flyttat över till datanäten, så kallad IP-telefoni. Denna teknik ger möjlighet att undvika kostnader för telefonväxlar och separata telefonledningar.

Vi hjälper ert företag att få rätt lösningar för er kommunikation, oavsett om ni vill ha IP-telefoni, vanlig telefoni eller en kombination av dessa. Skall vi ha växeln på kontoret eller i nätet ? Fundera inte – tillsammans finner vi de lösningar som passar er. Som leverantörsneutrala guidar vi er rätt i djungeln av leverantörer och tjänster. Vi ser också till att den förändring som sker i utbudet av produkter, tjänster och priser på marknaden kommer er tillgodo

Vi gör jobbet med personlig service & engagemang. Ni behöver endast ha oss som kontakt vad gäller all er telefoni.

amerika 930

Kontakta oss

henrik
Henrik Widén
070-5986971
gunnar_ny
Gunnar Widén
070-6628881

info@concendo.se
Besöksadress:
Södra Catalinagränd 33A, Täby
Postadress:
Virkesgränd 9, 183 63 Täby

På gång

Projektledare CRM

 • Skall ni upphandla och/eller införa ett nytt CRM-system. Anlita en projektledare från oss på Concendo IT. Vi…

 • Utveckla near-shore!

 • Utveckla ”near-shore” i Litauen – hög kvalitet till låga priser! Vi kan erbjuda erfarna konsulter till mycket…

 • IT-support!

 • Vi erbjuder lokal IT-support från 650 kr/timme. Concendo hjälper er att sköta IT-frågorna så att ert företag…